Công tác bảo dưỡng đường thủy nội địa áp dụng định mức nào?

Đơn vị bà Phạm Thị Ngọc Lan (Đồng Tháp) tham khảo Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT về ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, nhưng không thấy có định mức cho hạng mục hành trình kiểm tra tuyến luồng, thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên thuộc công tác bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa.

Bà Lan hỏi, với hạng mục công việc như nêu trên, đơn vị bà nên áp dụng định mức nào cho phù hợp?

Về vấn đề này, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, tại Mục 1 Chương II đã quy định thành phần công việc trong hành trình kiểm tra tuyến kết hợp hành trình đến vị trí bảo dưỡng thường xuyên báo hiệu, kiểm tra công trình... và có định mức: (1.1) hành trình kiểm tra tuyến bằng xuồng cao tốc (mã hiệu định mức: 1.01.01); (1.2) hành trình kiểm tra tuyến bằng tàu công tác (mã hiệu định mức 1.01.02).

Hạng mục hành trình kiểm tra tuyến luồng, thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên thuộc công tác bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa đề nghị áp dụng các định mức nêu trên phù hợp với công tác kiểm tra tuyến, công tác bảo dưỡng thường xuyên báo hiệu.

Chinhphu.vn

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cong-tac-bao-duong-duong-thuy-noi-dia-ap-dung-dinh-muc-nao-208550.html