Công nhân quan tâm các chế độ chính sách, đời sống, việc làm

Chiều 15/9, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với 300 công nhân, lao động (CNLĐ), người sử dụng lao động và cán bộ Công đoàn (CĐ) năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn và Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh - Nguyễn Văn Quí đồng chủ trì hội nghị

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/video/xem-video/cong-nhan-quan-tam-cac-che-do-chinh-sach-doi-song-viec-lam-3445.html