Công nhân lao động tham gia công tác bảo hộ lao động

Theo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, phong trào CNLĐ làm công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) do các cấp CĐ triển khai ngày càng được CNLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Hiện mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) toàn tỉnh có trên 535 người.

Đội ngũ này đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ: Đôn đốc, kiểm tra, giám sát mọi người trong tổ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn và vệ sinh trong sản xuất, bảo quản thiết bị an toàn, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng sản xuất chấp hành các chế độ về ATVSLĐ; hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với CNLĐ mới. Lực lượng ATVSV còn tham gia với tổ trưởng sản xuất trong việc đề xuất kế hoạch ATVSLĐ, các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ ATVSLĐ, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ và khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn của máy móc, thiết bị và nơi làm việc. Hoạt động của các cấp CĐ trong công tác ATVSLĐ ngày càng đi vào nền nếp, trở thành hoạt động của đông đảo CNVCLĐ nên số vụ tai nạn LĐ - nhất là tai nạn LĐ nghiêm trọng - và các sự cố cháy nổ giảm. Năm 2013, toàn tỉnh chỉ xảy ra 4 vụ tai nạn LĐ làm 4 người bị thương (số vụ tương đương năm 2012, nhưng giảm 1 người chết).

Tuy nhiên, hoạt động ATVSLĐ vẫn chưa thật sự trở thành phong trào của CNLĐ, một bộ phận NLĐ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này, chưa thấy hết trách nhiệm, quyền lợi của mình để thực hiện và tự bảo vệ mình. Đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ thường xuyên thay đổi; có nơi không kịp thời bổ sung, củng cố, chưa được tập huấn nghiệp vụ. Hầu hết cán bộ làm công tác ATVSLĐ đều kiêm nhiệm, chưa có điều kiện hiểu biết sâu về công tác ATVSLĐ. Một bộ phận cán bộ CĐ, CNLĐ khu vực ngoài nhà nước chưa dám đấu tranh đòi quyền lợi về ATVSLĐ theo quy định.

Năm 2014, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ ATVSV để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động ATVSLĐ ở cơ sở; thường xuyên tổ chức huấn luyện kiến thức, pháp luật về ATVSLĐ, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHLĐ và mạng lưới ATVSV; tổ chức cho CNLĐ tham gia các chương trình về ATVSLĐ; xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc, chương trình nâng cao sức khỏe NLĐ và phòng chống tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp...