Công nhân làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất không bị nhiễm xạ

Qua kiểm tra, tính toán thì công nhân tại hiện trường chỉ nhận số liều dưới mức chuẩn 4 lần, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của số công nhân đang làm việc tại đây.