Công nhận Hoàng thành Thăng Long là di tích Quốc gia

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Cuối tháng 12-2007, Bộ VH-TT-DL đã ký quyết định công nhận Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật với Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ nay, Khu di tích Thành cổ Hà Nội và Di...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-10.5268598104