Công nhân Đà Nẵng với nỗi lo mất việc làm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cho đến thời điểm này, TP Đà Nẵng đã có trên 2.500 lao động bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập do các doanh nghiệp trên địa bàn thu hẹp sản xuất và ngừng hoạt động. Theo nhận định của các ngành chức năng, con số này sẽ chưa dừng lại.>> KCN "vắng người", công nhân ùn về quê

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/2/109251.cand