Công nhận 703 chức danh GS, PGS năm 2016

GD&TĐ - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã ký quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Xem danh sách các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GPS, PGS năm 2016 TẠI ĐÂY