Công nhận 2 đơn vị cấp huyện của tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia ký quyết định công nhận thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Công nhận 2 đơn vị cấp huyện của tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1

Theo đó, tại Quyết định số 183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã công nhận thị xã Từ Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) và Quyết định số 184/QĐ-TTg là dành cho huyện Tiên Du hoàn thành tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn để trở thành huyện NTM. Đây là 2 đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn NTM. Còn cả nước tới nay đã có trên 30 huyện đạt chuẩn NTM.

Tính tới nay, toàn huyện Tiên Du có 13/13 xã đạt chuẩn NTM, huyện hoàn thành 9/9 chỉ tiêu xây dựng NTM cấp huyện. Tại các xã được công nhận đạt NTM, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm. An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố, nhân dân phấn khởi, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cơ cấu kinh tế huyện Tiên Du tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp XDCB, thương mại-dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, Cụ thể năm 2015: Công nghiệp-XDCB 75,3%, thương mại-dịch vụ 16,6%, nông-lâm nghiệp thủy sản 8,1%.

Đối với thị xã Từ Sơn, đến cuối năm 2016, đơn vị cấp huyện này có 5/5 xã đạt chuẩn NTM. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về 15 lĩnh vực liên quan đến kết quả xây dựng NTM tại 5 xã khi các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM đều đạt trên 90%. Đến nay, Thị xã đã hoàn thành 9/9 chỉ tiêu xây dựng NTM cấp huyện.

Bình quân các xã đạt chuẩn nông thôn mới của 2 huyện là gần 17 tiêu chí/xã.

Còn đối với toàn tỉnh Bắc Ninh, đến nay số tiêu chí xây dựng NTM trung bình của các xã trên địa bàn đã đạt là 16,16 tiêu chí/xã, tăng 0,45% tiêu chí so với năm 2015, cao hơn vùng đồng bằng sông Hồng 0,76 tiêu chí. Trong đó, có 35 xã đạt chuẩn NTM, bằng 36,1% tổng số xã, cao hơn vùng đồng bằng sông Hồng 12,6%; 30 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 32 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí và không còn xã nào dưới 11 tiêu chí.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 31,6 triệu đồng; 100% số xã đều đạt chuẩn y tế giai đoạn I; 100% phòng học các cấp được kiên cố hóa; tỉ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 80%. Cùng với đó, 95,8% số hộ ở nông thôn có các công trình vệ sinh; tỉ lệ cư dân nông thôn trong tỉnh được sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%.

Thành Chung