Công nghiệp ô tô Việt Nam 15 năm chạy... tại chỗ?

    Gốc

    Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị Bộ Công thương đánh giá lại chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô vì sau 15 năm được bảo hộ vẫn... chạy tại chỗ.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17786