Công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu gần 10,2 tỷ USD

Theo Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh trong năm 2019 là gần 10,2 tỷ USD, tăng hơn 6,4% so với năm 2018. Giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp chiếm 52% trong cơ cấu giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp ở Đồng Nai. Xuất khẩu những sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ phần lớn là thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong đó, có những doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn là: Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, Công ty TNHH hưng nghiệp Formosa, Công ty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu... Đồng Nai là một trong những nơi cung cấp, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp lớn nhất cả nước.

Hiện tổng số lao động ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh gần 155 ngàn người, chiếm gần 20% trong cơ cấu lao động ngành công nghiệp tại Đồng Nai.

Khánh Minh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202001/cong-nghiep-ho-tro-xuat-khau-gan-102-ty-usd-2983355/