Công nghệ thay đổi giáo dục?

Mọi mặt trong cuộc sống đều đang thay đổi nhờ công nghệ, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo - AI. Đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng hiện đại hơn, việc ứng công nghệ trong giáo dục cũng đang được chú trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cách giáo dục truyền thống, mang lại những trải nghiệm mới cho người dạy và người học. Tuy nhiên, đây cũng chính là thách thức đặt ra với ngành giáo dục, đòi hỏi phải có những giải pháp để dung hòa giữa phương pháp dạy và học truyền thống, với việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào lĩnh vực này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cong-nghe-thay-doi-giao-duc-94822.htm