"Công nghệ" sản xuất bánh Trung thu: Giật mình!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chúng tôi về làng nghề bánh mứt kẹo Xuân Đỉnh trong khi cái nắng oi bức đang hầm hập.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=88331