Công nghệ phẫu thuật sọ não từ... 1000 năm trước

Theo một nghiên cứu khoa học mới công bố gần đây thì người Inca cổ đại ở Peru đã sớm biết cách giải phẫu và họ đã thành công trong việc di dời những mảnh xương nhỏ trong sọ người sống để trị các tổn thương vùng đầu.