Công nghệ nhận dạng gương mặt dễ bị tấn công

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tại hội nghị bảo mật Black Hat ở Washington (Mỹ) hôm 19/2/2009, một nhà nghiên cứu cảnh báo, công nghệ nhận dạng gương mặt có lỗ hổng lớn vượt qua tương đối dễ dàng.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13073&chnlid=20&t=pcolarticle