Công nghệ mới tiêu hủy bom mìn

    Gốc

    Các chuyên gia Nga đã tìm ra công nghệ tiêu hủy bom, mìn mà không cần làm nổ chúng. Người ta chỉ cần khoảng 2 phút để vô hiệu hóa kíp nổ của quả đạn 100mm nhờ vào thiết bị do các chuyên gia Nga nghiên cứu, chế tạo. Nhà thiết kế chính của đề án Viacheslav Orlov khẳng định việc sử dụng kỹ thuật mới giúp cho công việc của các công binh gặp ít nguy hiểm hơn.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/10/64494.cand