Công nghệ đốt nhiên liệu rắn hàng đầu thế giới có mặt tại VN

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bắt đầu từ tháng 6, công nghệ đốt nhiên liệu rắn hàng đầu thế giới bằng lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB) đã có mặt tại Việt Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2009/6/114253.cand