Công nghệ cảm quan máy tính

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Một lĩnh vực đầy hứa hẹn, song hành với trí tuệ nhân tạo. Bài viết giới thiệu tổng quan về công nghệ cảm quan máy tính, khả năng ứng dụng cũng như hướng phát triển.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5b5f5d56&t=mzdetail