Công lý đã thắng!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tại phiên xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao ngày 11-3-2009, phần thẩm vấn, tranh tụng tại tòa diễn ra khá căng thẳng.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/20081230.85897/copy2_of_20081230.58655/20090318.40453.html