Cổng làng - một di sản bị bỏ quên

    Gốc

    Đi tìm những cổng làng cổ ở Hà Nội bây giờ thật quá khó. Bị phá bỏ, bị xuống cấp, bị xâm chiếm đến chẳng còn nhận ra hình thù và tệ hơn những-người-làng-trong-phố giờ đây chẳng ai còn quan tâm đến những chiếc cổng làng xưa cũ nữa...

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/7/18/251180.tno