Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước

(HNM) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký Văn bản số 841/UBND-NC gửi các sở, ngành, tổng công ty (TCT), công ty (CT) TNHH một thành viên, doanh nghiệp (DN) trực thuộc UBND thành phố về thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý DN nhà nước theo Điều 18 Luật Phòng, chống tham nhũng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các TCT, CT TNHH một thành viên, DN trực thuộc UBND thành phố phải thực hiện việc báo cáo hằng năm (trước ngày 15-4) cho Sở Tài chính, Thanh tra thành phố và sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh của DN về vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư vào DN; vốn và tài sản của DN đầu tư vào CT con, CT liên kết; các khoản đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính; vốn vay ưu đãi.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phải báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán; việc lập và sử dụng quỹ của DN; việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; họ, tên, nhiệm vụ, lương và các khoản thu nhập khác của người trong hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng.