Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Nêpan

    Báo VTC News
    Gốc

    Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc cần tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Nêpan trên cơ sở yêu cầu cụ thể của Chính phủ nước này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250793/Default.aspx