Công đoàn y tế ba thành phố lớn phối hợp hoạt động

Công đoàn y tế Hà Nội vừa ký kết quy chế phối hợp hoạt động công đoàn giai đoạn 2024 – 2028 với Công đoàn y tế thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Công đoàn y tế Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ sẽ tăng cường phối hợp trao đổi các cách làm hay, những mô hình mới về công tác công đoàn; nâng cao vai trò của công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Công đoàn y tế ba địa phương: Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp hoạt động công đoàn giai đoạn 2024 – 2028.

Công đoàn y tế ba địa phương: Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp hoạt động công đoàn giai đoạn 2024 – 2028.

Bên cạnh đó, Công đoàn y tế ba địa phương cũng trao đổi kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua như: "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh", "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Sáng kiến, sáng tạo", "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà".

Nhân dịp này, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã trao hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho chị Lê Thị Kim Chi, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/cong-doan-y-te-ba-thanh-pho-lon-phoi-hop-hoat-dong-243315.htm