Công đoàn y tế Anh nêu điều kiện chấm dứt đình công

Công đoàn ngành y tế ở Anh tuyên bố sẽ ngừng tiến hành các cuộc đình công được lên kế hoạch vào dịp Giáng sinh và Năm mới, nếu chính phủ đồng ý đàm phán nghiêm túc vấn đề tiền lương.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cong-doan-y-te-anh-neu-dieu-kien-cham-dut-dinh-cong-62831.htm