Công đoàn Xây dựng Đà Nẵng: Đổi mới công tác hoạt động tại cơ sở

Để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả và thiết thực đối với đoàn viên công đoàn, chiều ngày 18/10, Công đoàn ngành xây dựng Đà Nẵng tổ chức tập huấn cho các công đoàn cơ sở về các phong trào thi đua và phương pháp hoạt động của công đoàn.

Công đoàn Xây dựng Đà Nẵng: Đổi mới công tác hoạt động tại cơ sở - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ báo cáo cho các học viên tham gia tập huấn hai nội dung chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng và phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở theo tình hình thực tế hiện nay.

Ông Lê Văn Lâm, Phó Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tham gia tập huấn cho các bộ công đoàn ngành xây dựng Đà Nẵng cho biết: Tổ chức công đoàn cơ sở rất quan trọng trong các phong trào hoạt động công đoàn. Công đoàn cơ sở phải xác định lợi ích vật chất và tinh thần cho người lao động kịp thời và đúng đối tượng. Qua đó sẽ phát huy được tinh thần quần chúng, tự giác, nghiêm túc trong toàn đơn vị. Đơn vị nào tổ chức tốt được tinh thần quần chúng thì đơn vị đó người lao động sẽ có thói quen lao động mà không chờ vào sự khen thưởng, không có sự mặc cả trong thi đua. Khi đó việc kích thích bằng lợi ích vật chất sẽ là động lực để thúc đẩy người lao động đoàn kết, hợp tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoạt động công đoàn sẽ mạnh nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong toàn cán bộ công nhân viên và người lao động. Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng, kịp thời tạo động lực cho người lao động phấn đấu. Trong đó cần đổi mới phương pháp hoạt động của công đoàn để ngày càng hiệu quả hơn đó cần đổi mới phương pháp chỉ đạo. Cần xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt giữa công đoàn với chuyên môn và chủ doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp với người lao động.

Nguyễn Nam