Công đoàn Vinamotor: 6.438 người dự thi tìm hiểu Luật Giao thông

    Báo Giao Thông
    Gốc

    Hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu Luật Giao thông trong CNVCLĐ toàn ngành do Công đoàn GTVT Việt Nam phát động, Công đoàn TCT Công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) đã triển khai sâu rộng tới CNVCLĐ thuộc Tổng công ty.

    Kết quả đã có 6.438 CNVCLĐ gửi bài dự thi tìm hiểu về Luật Giao thông, nhiều đơn vị có số người dự thi đạt 97%. Công đoàn Tổng công ty đã chấm thi, lựa chọn ra 105 bài viết có chất lượng cao và trao thưởng 13.800.000đ cho các tập thể và các nhân xuất sắc. Ban tổ chức Hội thi đã gửi 5 bài đặc biệt xuất sắc dự thi cấp ngành.

    Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/tin-tuc-su-kien/Cong_doan_Vinamotor_6438_nguoi_du_thi_tim_hieu_Luat_Giao_thong/