Công đoàn Việt Nam thu hút hơn 9,2 triệu đoàn viên

Trong 2 ngày 20 - 21.10, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công đoàn Na Uy đã tổ chức hội thảo đánh giá hoạt động của cán bộ phát triển đoàn viên theo chương trình đào tạo LO Na Uy.

Công đoàn Việt Nam thu hút hơn 9,2 triệu đoàn viên - Ảnh 1

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý và các cán bộ CĐ tham gia chương trình. 6 tháng đầu năm 2016, chương trình phát triển đoàn viên của công đoàn Việt Nam (CĐVN) đã kết nạp được 419.344 đoàn viên, thành lập 2.941 CĐCS mới nâng tổng số đoàn viên lên 9.200.785 và 123.326 CĐCS. Riêng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới có những kết quả nhất định. Cụ thể, 6 tháng đầu năm đã thành lập 174 CĐCS và 16.754 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên cả nước (theo phương pháp mới) lên 41.161 và số CĐCS là 479. Trong 24 nhóm cán bộ CĐ trực tiếp đi vận động, tuyên truyền NLĐ tham gia tổ chức CĐ theo chương trình LO Na Uy, nhóm ít thành lập được 3 CĐCS với 17 đoàn viên/CĐCS, nhóm nhiều thành lập được 8 CĐCS, có nhóm thành lập CĐCS và thu hút trên 1.000 đoàn viên. Để thu hút đoàn viên, các nhóm thực hiện theo các bước và phương pháp cụ thể: Điều tra và chuẩn bị; Tiếp cận, thâm nhập và vận động NLĐ; Xây dựng ban vận động, nhóm CN nòng cốt; Tuyền truyền, vận động NLĐ; Thông báo cho người sử dụng lao động; Tổ chức hội nghị thành lập CĐCS; Hướng dẫn CĐCS hoạt động sau thành lập.

Công tác phát triển đoàn viên có những thuận lợi cơ bản như được sự đồng thuận, hỗ trợ từ LĐLĐ các tỉnh, TP và phát huy được mối quan hệ phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp và các cơ quan chuyên môn có liên quan công tác triển khai và phối hợp thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới. Cán bộ CĐ có tư tưởng đổi mới, tích cực vận động NLĐ gia nhập CĐ; đoàn viên tham gia các hoạt động do CĐ tổ chức.

L.TUYẾT