Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập

Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập - Ảnh 1

Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trao tặng tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: Cảnh Nhật

Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 04/4/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thành lập Công đoàn Tổng Công ty theo quyết định 90/TTg và 91/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/9/1996, Công đoàn Công nghiệp nhẹ Việt Nam ra Quyết định số 84-QĐ/CĐ-CNn về việc thành lập Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam là công đoàn cấp trên chỉ đạo trực tiếp các công đoàn cơ sở của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, luôn hướng về cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên đi tiên phong trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một tổ chức công đoàn.

Đặc biệt, Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thường xuyên tuyên truyền những quy định, chế độ, chính sách mới có liên quan đến người lao động như Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động, và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản của tổ chức công đoàn… Lắng nghe ý kiến của người lao động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ đối với những dự thảo, quy định mới của luật; từ đó tuyên truyền, phản ánh kịp thời, không để xảy ra tình trạng công nhân viên chức – lao động bức xúc, đình công.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với bộ phận chuyên môn phát động hàng loạt các phong trào thi đua lao động sản xuất như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thi đua hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, phong trào thi đua “giỏi việc nước - đảm việc nhà… được các công đoàn cơ sở hưởng ứng phát động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Theo ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, việc tham gia TPP đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Việt Nam, trong đó có tổ chức Công đoàn. Sự hình thành của tổ chức công đoàn ngoài hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hoạt động song song và cạnh tranh trực tiếp với hoạt động của các cấp Công đoàn Việt Nam là điều có thể dự báo trước.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp các doanh nghiệp, cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam và yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi tổ chức công đoàn nói chung và Công đoàn Tổng Công ty nói riêng phải đổi mới nhận thức, nỗ lực sáng tạo trong nội dung và phương pháp hoạt động, luôn bám sát người lao động để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Minh Nhật