Công đoàn Than - Khoáng sản miền Nam và Tây Nguyên thực hiện 31 sáng kiến

Chiều 13/6, tại Công ty Nhôm Đắk Nông- TKV, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo phản ánh phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng năm 2024 các đơn vị khu vực miền Nam và Tây Nguyên.

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Ngô Tố Ninh thông tin về hoạt động công đoàn tại đơn vị

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Ngô Tố Ninh thông tin về hoạt động công đoàn tại đơn vị

6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị khu vực miền Nam và Tây Nguyên đạt nhiều kết quả khả quan. Tiêu biểu như: Công ty Nhôm Đắk Nông có sản lượng alumin quy đổi được 365.000 tấn, đạt 56,15% kế hoạch; Công ty Nhôm Lâm Đồng thực hiện được 370.270 tấn, đạt 57,0% kế hoạch; sản xuất bao bì: 553.000 cái, đạt 69,1%...

Tình hình việc làm, thu nhập và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động được các đơn vị trong vùng bảo đảm. Đặc biệt, các tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Địa chất khoáng sản chưa có nhiều việc làm, nhưng vẫn duy trì đảm bảo mức thu nhập cho người lao động.

Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai cho người lao động đi thăm quan nghỉ mát, điều dưỡng năm 2024, với tổng số 1.805 người, tổng kinh phí dự kiến trên 23 tỷ đồng.

Toàn vùng có 520 lao động được khám sức khỏe định kỳ. Chương trình nhà ở công nhân lao động được các đơn vị thực hiện theo quy định.

Hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các dây chuyền sản xuất trực tiếp được quan tâm, bảo đảm theo yêu cầu từng nhóm vị trí nhiệm vụ. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên có kế hoạch tập huấn, cập nhật kiến thức thường xuyên, được chi trả phụ cấp bảo đảm quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong vùng đã có 31 sáng kiến, đề tài và 5 công trình, phần việc thi đua được đăng ký cấp cơ sở. Đồng thời, có 1.347 người lao động được biểu dương, khen thưởng, với tổng số tiền là hơn 5,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV trao đổi một số nội dung liên quan tới hoạt động chăm lo cho người lao động tại các đơn vị

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV trao đổi một số nội dung liên quan tới hoạt động chăm lo cho người lao động tại các đơn vị

Tổng số lao động thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản khu vực miền Nam và Tây Nguyên là 3.097 người, chiếm tỷ lệ 3,21% số lao động của TKV. Tiền lương bình quân trong vùng xấp xỉ 15,49 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, tiền lương của các đơn vị nhôm là từ 14 – 16,37 triệu đồng; Than miền Nam: 13,5 triệu đồng; Địa chất khoáng sản gần 13,88 triệu đồng; Thủy điện Đồng Nai 5: 15,82 triệu đồng; Hóa chất mỏ Nam bộ gần 15,88 triệu đồng.

Lê Dung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cong-doan-than-khoang-san-mien-nam-va-tay-nguyen-thuc-hien-31-sang-kien-216770.html