Công đoàn tham gia bảo vệ lao động xuất khẩu

    Gốc

    (NLĐ) - Ngày 17-11 tại Hà Nội, trong hội thảo “Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết cơ quan này đang kiến nghị Chính phủ cho phép cử cán bộ Công đoàn sang những nước hiện có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc để nắm tình hình; qua đó chủ động đề xuất các giải pháp và tham gia bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc ở nước ngoài.

    Hiện có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Để bảo vệ quyền lợi của người lao động tốt hơn, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất với những nước có từ 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc trở lên, cần có đại diện của Công đoàn.

      Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/20111118121836202p0c1002/cong-doan-tham-gia-bao-ve-lao-dong-xuat-khau.htm