Công đoàn khối trường học thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

100% các trường có sáng kiến kinh nghiệm, với 311 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học - Sáng kiến quận công nhận, trong đó có 293 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học sáng kiến Thành phố công nhận.

Đây là những kết quả đáng ghi nhận trong phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" của đoàn viên Công đoàn khối trường học quận Thanh Xuân trong năm học vừa qua. Hiện, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đang trực tiếp quản lý 52 Công đoàn cơ sở khối trường học với tổng số 2.152 đoàn viên/2.305 lao động.

Tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cho biết, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tiếp tục duy trì tốt. Công đoàn các nhà trường đã phối hợp với chuyên môn, tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, các phong trào theo sự chỉ đạo của ngành và của Công đoàn cấp trên, đồng thời có các hoạt động, các phong trào thi đua riêng của đơn vị mang tính chất sáng tạo.

Gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, Công đoàn các nhà trường đã phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong CBGVNV gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp nhà giáo; phối hợp với chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Trong đó, phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" được quan tâm, triển khai sâu rộng trong CBGVNV các nhà trường và cụ thể hóa bằng phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học. 100% các trường đã có sáng kiến kinh nghiệm với số lượng sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học sáng tạo được áp dụng có hiệu quả với tỉ lệ cao.

Hưởng ứng phong trào Xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh do Liên đoàn Lao động quận triển khai, Công đoàn các trường học đã tích cực tổ chức các hoạt động góp phần đảm bảo các phòng học, phòng chức năng, hành lang, tường rào… được trang trí sạch đẹp.

Với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động quận, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Công đoàn các nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của ngành; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; triển khai phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; tuyên truyền nhằm lan tỏa gương “Người tốt - Việc tốt”...

Tại Đại hội Công đoàn quận diễn ra mới đây, bà Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Khương Mai cho biết, việc hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường những năm qua đã thực sự có ý nghĩa rất lớn trong việc khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Để phong trào thi đua phát huy tác dụng, lan tỏa sâu rộng, Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, tiêu chuẩn thi đua cụ thể, chi tiết, phù hợp thực tế; thông qua trong Hội nghị viên chức trước khi thực hiện nhằm đảm bảo thi đua công bằng dân chủ…

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối trường học, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động cho phù hợp với tình hình mới; thường xuyên liên hệ, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 100% cán bộ Công đoàn chủ chốt về các nội dung như công tác tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; các chế độ chính sách và các văn bản liên quan đến đội ngũ CBGVNV; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBGVNV trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề công tác năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”…

Từ kết quả các phong trào thi đua, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 cá nhân; đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ Thi đua cho 3 tập thể, bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân. Liên đoàn Lao động quận khen thưởng 50 Công đoàn cơ sở và 48 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023.

Phương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-doan-khoi-truong-hoc-thuc-hien-hieu-qua-cac-phong-trao-thi-dua-160747.html