Công đoàn các KCN Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2022

Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) và chế xuất Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023

Điểm nổi bật trong kết quả công tác năm 2022 của Công đoàn các KCN và chế xuất Hà Nội là đã chủ động đổi mới mạnh mẽ và thực chất, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp.

Quản lý 333 công đoàn cơ sở, trong đó đa phần là doanh nghiệp FDI, công đoàn các KCN và chế xuất luôn là cầu nối tin cậy giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Giúp đạt các kết quả ấn tượng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát động các phong trào thi đua, tiêu biểu như: Sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động, Công nhân giỏi thủ đô, Hội thi thợ giỏi TP.

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022. Liên đoàn lao động Thành phố tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 200 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/cong-doan-cac-kcn-ha-noi-tong-ket-hoat-dong-nam-2022-147799.htm