Công đảng Anh trước nguy cơ thất bại nặng nề

    Báo VTC News
    Gốc

    Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở Anh ngày 1/5 cho thấy Công đảng của đương kim Thủ tướng Gordon Brown đang bị đảng Bảo thủ đối lập dẫn trước và có thể mất tới 200 ghế ở các hội đồng địa phương.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247505/Default.aspx