Công dân giám sát quản trị đất đai

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Oxfam phối hợp cùng Liên minh đất đai (Landa) và Liên minh đất rừng (Forland) tổ chức hội thảo “Công dân giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam”.

Công dân giám sát quản trị đất đai - Ảnh 1

Theo ông Phạm Quang Tú – Quản lý dự án (Oxfam), dự án có mức dự kiến tài trợ 200 ngàn USD sẽ được triển khai trong hai năm 2016 và 2017 tại 3 tỉnh thí điểm là Hòa Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ.

Dự án sẽ xây dựng một bộ hướng dẫn người dân giám sát quản trị đất đai tuân thủ pháp luật Việt Nam và phù hợp với một số nguyên tắc quốc tế.

Mục tiêu nữa là tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội, chính quyền địa phương và công dân vào quá trình hoạch định chính sách và quản lý, sử dụng đất tại Việt Nam.

Đối tác phối hợp của dự án là Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên&Môi trường), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân.

Ông Bùi Nhân Sâm – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nói: “Chúng tôi đã thí điểm giám sát tại huyện Vụ Quang. Tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của người dân phản ánh hơn 1000 vụ việc cấp đất sai thẩm quyền. Vấn đề minh bạch thông tin tôi thấy là hết sức cần thiết vì người dân tiếp cận rất khó. Nếu dự án này triển khai thí điểm tại Hà Tĩnh thì cần có kế hoạch cụ thể gửi MTTQ tỉnh Hà Tĩnh…”.

Mạnh Thắng