Công chức Việt Nam sẽ làm việc trên văn bản điện tử

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mật độ sử dụng internet trong toàn dân của Việt Nam hiện đạt 22%, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi và đa số công chức đã sử dụng máy vi tính và internet.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=52126