Công chức Trung Quốc dùng điện gấp 19 lần thường dân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tờ Thanh Niên TQ (TNTQ) điều tra thấy tiêu thụ lượng điện lớn nhất ở TQ là các cơ quan nhà nước, các công trình xây dựng lớn và ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng. Trong đó lượng điện tiêu thụ của cơ quan nhà nước chiếm 5% lượng điện tiêu thụ toàn TQ, chi phí trên 80 tỉ NDT,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=82910