Công chúa Thái Lan tặng quà cho trường học VN

Số tiền hơn 7.300 USD (tương đương gần 120 triệu đồng) của Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn trích từ quỹ tiết kiệm cá nhân, đã được trao cho Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và đại diện 3 trường học ở Việt Nam.