Công bố Top 10 nhà lãnh đạo trẻ nhất trên thế giới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dẫn đầu danh sách là vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck của Bhutan, thuộc thế hệ 8x. Vị vua 28 tuổi lên nối ngôi vào tháng 12/2006, từng có bằng thạc sĩ chính trị của Đại học Oxford. Là người đứng đầu đất nước chỉ có 600.000 dân, ông ông cam kết sẽ hướng quốc gia này đi theo con đường

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=93885