Công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3191 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, các thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Hà Nội, gồm: thủ tục thẩm định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; thủ tục thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-linh-vuc-dat-dai-245097.htm