Công bố thông tin: Sai cũng không thể phạt quá lớn

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Thông báo phạt vì sai phạm trong công bố thông tin liên tục tăng nhưng sai phạm vẫn tiếp diễn, vì đâu?...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=c498e949d86788&page=category