Công bố tài khoản tiếp nhận ủng hộ xây dựng nông thôn mới

KTĐT - UBND TP vừa có văn bản thông báo về Tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tại Lễ phát động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ngày 9/9/2011, bước đầu một số doanh nghiệp đã đăng ký tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 213 tỷ đồng; ngoài ra các doanh nghiệp còn đăng ký ủng hộ bằng các hình thức khác như: Lập quy hoạch; cải tạo, nâng cấp, xây mới một số trường học; xây dựng nhà văn hóa; cải tạo môi trường… Để tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng quy định, đúng mục đích kinh phí do các doanh nghiệp ủng hộ, UBND TP đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản tiếp nhận, số: 920.90.001.1 của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.