Công bố số dư Quỹ bình ổn giá đến hết quý III/2016

Liên bộ Tài chính - Công Thương đã công bố tổng hợp chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá trong quý III năm 2016.

Công bố số dư Quỹ bình ổn giá đến hết quý III/2016 - Ảnh 1

Doanh nghiệp có số dư Quỹ BOG lớn nhất là Petrolimex với 1.719, 965 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ bình ổn giá trong quý III năm 2016 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Cụ thể theo thông tin hôm 11/11 của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý III (đến hết ngày 30/9/2016) là 2.175,134 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá trong quý III (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 1.242,136 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong quý III (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 564,892 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương là 2,771 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm là 313 triệu đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 01/01/2016 là 3.970,063 tỷ đồng; Số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 31/3/2016 là 3.787,147 tỷ đồng; Số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 30/6/2016 là 1.495,432 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có số dư Quỹ lớn nhất là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với 1.719, 965 tỷ đồng.

Tiếp theo là Tổng công ty xăng dầu Quân đội với số dư là 276, 890 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon petro) là 205,281 tỷ đồng .

Số dư quỹ âm lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Hải Linh với số dư âm 49,019 tỷ đồng; Công ty Cổ phần hóa dầu Quân đội với số dư âm 34,552 tỷ đồng./.

Lan Trần