Công bố quy hoạch trụ sở các cơ quan tư pháp trên địa bàn Hà Nội

Ngày 17-11, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) - Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố Đồ án “Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

Các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng BCĐ CCTP; Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ CCTP; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị.

Công bố quy hoạch trụ sở các cơ quan tư pháp trên địa bàn Hà Nội - Ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trao quy hoạch cho các đơn vị. Ảnh: Nhật Nam

Theo Đồ án Quy hoạch đã được phê duyệt, 3 ngành gồm TAND, Viện KSND, Thi hành án của thành phố, mỗi ngành có 37 trụ sở gồm 1 trụ sở cấp thành phố, 30 trụ sở cấp quận, huyện và 6 trụ sở quy hoạch dự trữ dài hạn cho giai đoạn 2030-2050. Trong đó có 6 trụ sở ổn định, cập nhật vào quy hoạch; 32 trụ sở xây dựng mới, cải tạo mở rộng diện tích tại chỗ; 55 trụ sở xây mới tại vị trí mới. Đồ án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4953/QĐ-UBND (ngày 9-9-2016) là cơ sở quan trọng để triển khai rà soát, sắp xếp hệ thống cơ sở vật chất một cách nhất quán, đồng bộ, tạo dựng hình ảnh, vị thế của các cơ quan tư pháp; là tiền đề đáp ứng yêu cầu hoạt động của Ngành Tư pháp theo các giai đoạn, bảo đảm yêu cầu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 49-NQ/TƯ và cho giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, các sở, ngành tham mưu cho UBND báo cáo HĐND thành phố, Chính phủ thông qua cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư, xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp để triển khai đồng bộ, hiệu quả và thống nhất; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đồ án Quy hoạch đã được duyệt. UBND các quận, huyện, thị xã cần bố trí quỹ đất và tạo mặt bằng sạch giao các cơ quan tư pháp triển khai lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở theo quy hoạch... Các cơ quan tư pháp cần nghiên cứu và báo cáo các cơ quan cấp trên để hoàn thiện các thiết kế mẫu công trình điển hình; tập trung thực hiện các dự án trụ sở làm việc theo quy hoạch, đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian sớm nhất để bảo đảm yêu cầu công tác.

Thành Tâm