Công bố quy hoạch trụ sở các cơ quan tư pháp Hà Nội

TP. Hà Nội ngày 17/11 công bố và bàn giao Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Công bố quy hoạch trụ sở các cơ quan tư pháp Hà Nội - Ảnh 1

Theo đó, Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố được quy hoạch xây dựng tại Khu đô thị Nam đường vành đai 3 thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, có diện tích 3,5ha, diện tích xây dựng 45 nghìn m2. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố cũng được xây dựng gần với địa điểm của Tòa án nhân dân Thành phố, với diện tích 2 ha. Cục Thi hành án được quy hoạch tại khu đô thị Mỹ Đình 1 với diện tích trên 600m2.

Căn cứ kiến nghị của UBND TP. Hà Nội và các cơ quan tư pháp Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép UBND TP Hà Nội ứng vốn 100% để xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp từ Thành phố đến quận, huyện theo quy hoạch.

Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp là một quy hoạch đặc thù, là cơ sở quan trọng để triển khai rà soát, sắp xếp hệ thống trụ sở làm việc hiện có và tiến hành đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất nhất quán, đồng bộ, tạo dựng hình ảnh, vị thế của các cơ quan tư pháp Thủ đô.

Quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp Thành phố đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ rõ những yêu cầu, chỉ tiêu áp dụng với từng loại hình trụ sở cơ quan tư pháp.

Với ngành Tòa án, ngoài diện tích thông thường theo số cán bộ làm việc, phải bố trí các phòng chức năng đặc thù như phòng xử án, phòng nghị án, phòng viện kiểm sát, phòng luật sư, phòng công an dẫn giải, phòng họp báo, phòng hòa giải, phòng lưu phạm, phòng nhân chứng… Tòa án nhân dân Thành phố phải bố trí khu xét xử ngoài trời, khu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xét xử, khu rèn luyện thể chất…

Với ngành kiểm sát, ngoài diện tích thông thường theo số cán bộ làm việc, bố trí thêm các phòng chức năng như phòng tiếp dân, kho tang chứng vật chứng, phòng hỏi cung… với diện tích trung bình từ 300-400m2/trụ sở cấp quận, huyện. Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân phải có sự kết nối với Tòa án nhân dân để đảm bảo thuận lợi trong phối hợp nghiệp vụ, điều tra xét xử. Đối với trụ sở ngành thi hành án, phải bố trí các phòng chức năng như phòng tiếp đương sự, phòng giải quyết khiếu nại tố cáo, kho lưu giữ hồ sơ thi hành án.

Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành xây dựng Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan tư pháp trên địa bàn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

P. Luật (tổng hợp)