Công bố quy hoạch tổng thể các vùng kinh tế-xã hội

(PL)- Sáng 27-12 tại TP Nha Trang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020.

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu tóm tắt nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, nhấn mạnh một số định hướng đầu tư theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ để các bộ, ngành và địa phương thống nhất chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã công bố quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội cho năm vùng là đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, trung du và miền núi phía Bắc.

CÔNG THI