Công bố Pháp lệnh về thủ tục bắt giữ tàu biển

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27/8/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268888/Default.aspx