Công bố nhân sự lãnh đạo TP Hà Nội mới

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hôm qua 4.8, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tham dự lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, đánh dấu việc Hà Nội cơ bản kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo và cơ quan tham mưu.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/8/5/254450.tno