Công bố Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(Công lý) - Ngày 4/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương họp báo công bố Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đến dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin - Truyền thông…

Công bố Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 1

Lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định số 40-QĐ/TW ngày 12/9/2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc công nhận ngày 7/11/1948 là Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trước đây là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương thành lập tại Chiến khu Việt Bắc vào ngày 7/11/ 1948. Ngày đầu thành lập, Liên chi cơ quan Trung ương có 6 chi bộ, các chi bộ được thành lập theo các nhóm cơ quan ở Trung ương. Năm 1953, cuộc kháng chiến chống Pháp ở trong nước ngày càng quyết liệt. Các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ phát triển, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng trên các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao trong các cơ quan Nhà nước và ngoài đoàn thể quần chúng để phục vụ kháng chiến.

Sau nhiều lần thay đổi, năm 2007, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Trung ương quyết định kết thúc hoạt động của 7 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương và lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ Khối trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Trong quá trình công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, nghiên cứu và xin ý kiến của các cơ quan chức năng của Trung ương Đảng xác định nhiệm kỳ công tác của Đảng bộ Khối là nhiệm kỳ thứ XII. Như vậy, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương đã qua 12 kỳ đại hội. Giai đoạn từ năm 2007-2010, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được Trung ương chỉ định. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức 2 đại hội, Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Công bố Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 2

Họp báo công bố Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay bao gồm 63 tổ chức đảng trực thuộc với trên 65.000 đảng viên, hoạt động trong 900 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.500 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị; có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; tiếp cận nhanh với những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều đồng chí trong Đảng bộ giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay mà tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương đã trải qua 70 năm hoạt động. Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình; không ngừng đổi mới phương hướng lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với bề dày truyền thống đó, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối nguyện sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp trí tuệ với ý thức chính trị cao nhất vào công tác xây dựng Đảng, góp phần làm giàu thêm trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.