Công bố kết quả rà soát 16 Luật

  Gốc

  Sáng nay 30/11/2011 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Bộ Phát triển quốc tế Anh đã tổ chức lễ công bố Báo cáo tổng hợp rà soát pháp luật kinh doanh.

  Sáng nay 30/11/2011 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Bộ Phát triển quốc tế Anh đã tổ chức lễ công bố Báo cáo tổng hợp rà soát pháp luật kinh doanh.

  CôngThương - 16 luật được rà soát lần này bao gồm: luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư, luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, luật Đất đai, luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, luật Đấu thầu, luật Sở hữu trí tuệ, luật Quản lý thuế, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Kế toán, luật Hải quan, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, luật Bảo vệ môi trường và khoảng 200 văn bản hướng dẫn các luật này. Đây là kết quả nghiên cứu của VCCI được sự tài trợ của chính phủ Liên hiệp Anh và Bắc Ai len và sự phối hợp của Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật về Hội nhập kinh tế của Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID).

  Báo cáo này đề cập đến những vấn đề lớn đang gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra đánh giá chung về pháp luật được rà soát, các đánh giá cụ thể đối với 16 luật và kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành theo các chỉ tiêu minh bạch, thống nhất, hợp lý và khả thi.

  Các báo cáo rà soát được xây dựng và có sự tham gia tích cực đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp của rất nhiều chuyên gia pháp lý, kinh tế đến từ các công ty luật, văn phòng luật sư, các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử các chuyên gia độc lập, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và đặc biệt từ chính các doanh nghiệp các nhà đầu tư, tại 14 cuộc hội thảo tổ chức ở 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại các cuộc hội thảo này có hơn 2.000 lượt người tham dự, 182 tham luận và 879 kiến nghị, trong đó có 276 kiến nghị bổ sung, 501 kiến nghị sửa đổi, 102 kiến nghị hủy bỏ. Theo thống kê, trong tổng số 683 quy định được phát hiện, có 206 quy định chưa đạt tiêu chí minh bạch, 243 quy định chưa đạt tiêu chí hợp lý, 149 quy định chưa đạt một hoặc hơn một trong số bốn tiêu chí nêu trên, chỉ có luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là không có quy định nào vi phạm tiêu chí thống nhất.

  Ông Vũ Tiến Lộc – chủ tịch VCCI, kiêm chủ tịch Hội đồng các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam cho biết: Lần đầu tiên, VCCI đã tổ chức rà soát 16 luật và gần 200 văn bản dưới luật có liên quan nhất đến hoạt động của doanh nghiệp trên một phạm vi rộng, với một quy mô lớn, có sự tham gia đông đảo của các đại diện cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chuyên gia và các nhà khoa học. VCCI hy vọng báo cáo rà soát tổng hợp và 16 báo cáo rà soát chuyên ngành về 16 luật có liên quan và gần 200 văn bản dưới luật sẽ là những tài liệu thiết thực có ích không chỉ cho các bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước khác, các đại biểu quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học mà còn cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Các bài học kinh nghiệm từ hoạt động rà soát này sẽ được tiếp tục nhân rộng, phát huy trong các đợt rà soát tới”.

  Sau lễ công bố, Báo cáo này sẽ trình lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 4 nội dung cơ bản: Thứ nhất, đề nghị Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội việc sửa đổi bổ sung hoặc ban hành các vướng mắc liên quan đến dn, đến môi trường đầu tư, kinh doanh liên quan đến nhiều luật khác; Thứ hai, đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tham khảo, tiếp thu các kết quả rà soát, các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất với Chính phủ để đề nghị Quốc hội bổ sung việc sửa đổi, ban hành mới các luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; chủ động đề xuất với chính phủ về sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật được rà soát và được khuyến nghị trong Báo cáo này; Thứ ba, đề nghị các bộ ngành tham khảo, tiếp thu các khuyến nghị là kết quả rà soát của Báo cáo này sớm sửa đổi, bổ sung những văn bản thuộc thẩm quyền, nhằm tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trước mắt cho các doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu những thông tin những kiến nghị hợp lý từ Báo cáo này trong quá trình rà soát, soạn thảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian tới; Thứ tư, VCCI đề xuất sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan tiếp tục rà soát, các quy định pháp luật hiện hành đang vướng mắc, cản trở đến môi trường kinh doanh như các luật: luật Phá sản, luật Nhà ở, luật Chứng khoán, luật Công chứng, luật Luật sư, luật thi hành án dân sự, Pháp lệnh ngoại hối… VCCI rất mong nhận được các ý kiến phản hồi của các Bộ có liên quan đến hoạt động rà soát này trong việc tiếp thu các kiến nghị của Báo cáo với tinh thần hợp tác và minh bạch cao.

  Ôn Antony Stokes- Đại sứ vương quốc Anh tại Việt Nam nhận xét: Dự án này thể hiên tầm cao của sự hợp tác đã được thiết lập từ lâu giưa hai bên. Dự án này cũng sẽ hỗ trợ hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật kinh doanh tại Việt Nam. Điều này cũng thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam và tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ.

  Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/p0c183n16557/cong-bo-ket-qua-ra-soat-16-luat.htm