Công bố kết quả giám định cổ vật

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Chiều 21-1, lần đầu tiên Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam công bố kết quả giám định 10 hiện vật sứ Trung Hoa của hội viên Nguyễn Gia Thọ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/195044