Công bố kết luận cuối cùng về sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tại phiên họp Chính phủ tháng 6 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-7 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên Chính phủ đã nghe Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn cầu Cần Thơ báo cáo cuối cùng về kết quả điều tra của ủy ban về sự cố này.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/7/157531